Przepisy

Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym

 
 

Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym (tekst jednolity aktualnych przepisów) – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 101/2019 z dn. 02.12.2019
Repertuar taneczny – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 101/2019 z dn. 02.12.2019

 

 

Historia zmian w przepisach:

Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym (tekst jednolity  przepisów) 2019

Zmiany w przepisach obowiązujące od dnia 01-09-2018 – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 59/2018 z dnia 01-09-2018 

Zmiany w przepisach obowiązujące od dnia 01-09-2017 – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 55/2017 z dnia 01-09-2017 

Zmiany w przepisach obowiązujące od dnia 01-09-2017 – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 41/2017 z dnia 23-06-2017 

Przepisy archiwalne:

Przepisy obowiązujące od 01-09-2017  – zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 41/2017 z dnia 23-06-2017 

Przepisy obowiązujące od 01.10.2016 – 31.08.2017 – Zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 43/2016 z dnia 18-09-2016